Cennik

Szkoły Podstawowe
-zajęcia 45 minutowe grupy początkujące i średnio-zaawansowane
1 x w tygodniu opłata za miesiąc zajęć wynosi 80 zł

zajęcia dla grup zaawansowanych 60 minutowe
1 x w tygodniu oplata za miesiąc zajęć wynosi 90 zł

dla dzieci chodzących na dwie grupy w tygodniu opłata za miesiąc wynosi 150 zł

Przedszkola
-zajęcia 30 minutowe
1 x w tygodniu 50 zł miesięcznie

W razie nieobecności na zajęciach można odrobić obecność na innych zajęciach Łódzkiej Szkoły Szachowej „Krzyś”.